Pečovatelská služba Teplice

Od 1.9. 2020 u nás v Seniorcentru funguje nová pečovatelská služba Teplice Pohoda.

Pro koho je určená pečovatelská služba Pohoda?

Jedná se o terénní službu, která je poskytovaná dle potřeb uživatelů v dosahu do 30 km od místa poskytování sociálních služeb na adrese Ruská 292, 417 03 Dubí (tzn. služba je určena pro Dubí, Teplice a okolní obce). 

Služba je určená osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s chronickým onemocněním, osobám se zdravotním onemocněním, rodinám s dětmi a seniorům

Poslání poskytované sociální služby

Posláním pečovatelské služby Pohoda je poskytovat kvalitní terénní sociální službu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tím jim umožnit dlouhodobé setrvání v domácím prostředí.

Kdy můžete využít pečovatelskou službu Teplice?

Sociální službu poskytujeme denně 7.-19.00 hod. (včetně víkendů a svátků)

Naše pečovatelská služba prodlužuje období relativně nezávislého života každého člověka a oddaluje nebo dokonce vylučuje nutnost komplexního ústavního zaopatření např. v Domovech pro seniory.

Pečovatelská služba Teplice ve vaší domácnosti

Tato služba je poskytována v domácnostech uživatelů. Je určitě jednou  z kvalitních možností v péči o osoby, které mají sníženou soběstačnost. To může být z důvodu věku, kvůli chronickým a zdravotním onemocněním nebo v rodinách s dětmi. Je určena pro ty, kteří se nacházejí v situaci, kdy jim ubývá sil potřebných pro zajištění chodu své domácnosti a kteří by však zároveň rádi zůstali ve svém domácím prostředí.

Domov, na který jsou osoby zvyklé, zajišťuje nezbytný pocit jistoty a bezpečí, což je jednou ze základních životních potřeb každého člověka. 

Jedná se o individuálně poskytovanou službu, která pomáhá tomu, aby člověk mohl i nadále pobývat doma, kde je plně adaptovaný. Naším posláním je poskytovat takovou míru podpory a pomoci klientům, která umožňuje  zachovat v maximální míře jejich dosavadní způsob života. Služba pomáhá v nepříznivých životních situacích zvládat pobyt v domácím prostředí.

Se stářím se snižuje pohyblivost člověka a proto naší pomoc zaměříme na osobní hygienu, polohování , atd. Údržbu domácnosti budeme směřovat tak, aby byly v co nejvyšší míře využívány komerční služby 

S pomocí naší pečovatelské služby je možné doprovodit seniora až do konce jeho života v domácích podmínkách, za spolupráce terénní zdravotní péče jsme schopni postarat se o seniora (osobu se zdravotním postižením) komplexně a zmírnit tak přetlak vyvíjený na nemocnice a pobytová zařízení. Dále umožnit pečující osobě a rodině jako celku nadále fungovat ve svém běžném životě a být nadále ekonomicky aktivní . 

Máte zájem o vyžití pečovatelské služby? Zavolejte nebo napište.

Kontakt: Sociální pracovnice

Lenka Nováčková dis.

Tel. 775 665 586

Žádost o pečovatelskou službu

Sledujte nás také na facebooku >>

Pečovatelská služba Teplice